OTWP

  19.02.2019 roku druhowie z OSP Meszna Opacka przeprowadzili wewnątrz środowiskowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W teście wzięło udział 18 uczniów szkoły podstawowej w Mesznej Opackiej odpowiednio w kategorii grupa starsza (kl.VII-VIII) oraz młodsza (kl. I-VI).

  Podczas turnieju uczestnicy odpowiadali na pytania z zagadnień takich jak:
ochrona przeciwpożarowa, prewencja pożarnicza, historia, organizacja oraz struktury jednostek OSP i PSP, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Test został przeprowadzony przez funkcjonariusza PSP st.sekc. Tomasza Sajdaka, druh Floriana Orłów, p. Lucynę Piątek.
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji SP w Mesznej Op. za współpracę oraz życzliwość.

Wyniki tegorocznego turnieju przedstawiają się następująco:
Kategoria grupa młodsza:

I miejsce — Mikołaj Krupa
II miejsce — Jakub Buczek
III miejsce — Zuzanna Damian

Kategoria grupa starsza:

I miejsce — Krzysztof Wiejacki
II miejsce — Bartosz Krupa
III miejsce — Oliwia Filar