MDP

Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej Opackiej powołała do istnienia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą już we wczesnych latach istnienia jednostki. Stało się tak, aby zainteresować młodzież działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotować ją do bezinteresownej służby w OSP. Członkiem MDP może zostać zarówno chłopak jaki i dziewczyna powyżej 7 roku życia ( w wieku 18 lat zostaje przeniesiony w poczet członków zwyczajnych).
Jedyne czego się wymaga od młodego kandydata na strażaka, to odrobina chęci oraz zaangażowania. Pracą MDP odgórnie kieruje zarząd OSP powołując jej opiekuna, bowiem to właśnie on bezpośrednio zajmuje się prowadzeniem całej drużyny. Jednym z obowiązków opiekuna drużyny jest organizowanie zbiórek, na których młodzi druhowie zdobywają wiedzę, która obejmuję m.in. :

  • zapobieganie powstawaniu pożarów
  • szeroko pojętą ochrona ppoż.
  • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  • zachowanie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
  • podstawy BHP
  • elementy musztry i dyscypliny mundurowej

To, czego uczą się członkowie MDP to nie tylko praktyczna wiedza z zakresu czysto ratowniczego. Będąc w szeregach jednostki młody człowiek nie rzadko po raz pierwszy poznaje czym jest patriotyzm, poszanowanie tradycji, szacunek dla historii. Uczy się szacunku do przełożonych, starszych a zwłaszcza do tych, którzy potrzebują pomocy.