MDP

  Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej Opackiej powołała do istnienia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą już we wczesnych latach istnienia jednostki. Stało się tak, aby zainteresować młodzież działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotować ją do bezinteresownej służby w OSP. Członkiem MDP może zostać zarówno chłopak jaki i dziewczyna powyżej 7 roku życia ( w wieku 18 lat zostaje przeniesiony w poczet członków zwyczajnych).
  Jedyne czego się wymaga od młodego kandydata na strażaka, to odrobina chęci oraz zaangażowania. Pracą MDP odgórnie kieruje zarząd OSP powołując jej opiekuna, bowiem to właśnie on bezpośrednio zajmuje się prowadzeniem całej drużyny. Jednym z obowiązków opiekuna drużyny jest organizowanie zbiórek, na których młodzi druhowie zdobywają wiedzę, która obejmuję m.in. :

 • zapobieganie powstawaniu pożarów
 • szeroko pojętą ochrona ppoż.
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zachowanie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
 • podstawy BHP
 • elementy musztry i dyscypliny mundurowej

  To, czego uczą się członkowie MDP to nie tylko praktyczna wiedza z zakresu czysto ratowniczego. Będąc w szeregach jednostki młody człowiek nie rzadko po raz pierwszy poznaje czym jest patriotyzm, poszanowanie tradycji, szacunek dla historii. Uczy się szacunku do przełożonych, starszych a zwłaszcza do tych, którzy potrzebują pomocy.

MDP MESZNA OPACKA:

 1. Beściak Paulina
 2. Beściak Sylwia
 3. Buczek Jakub
 4. Cichowski Oliwier
 5. Cudek Tymoteusz
 6. Cudek Łucja
 7. Chrzanowska Kinga
 8. Chrzanowski Paweł
 9. Damian Nikoletta
 10. Damian Oliwia
 11. Damian Zuzanna
 12. Filar Oliwia
 13. Filar Patrycja
 14. Gierałt Angelika
 15. Gut Michał
 16. Krupa Bartosz
 17. Krupa Mikołaj
 18. Łątka Jakub
 19. Łątka Katarzyna
 20. Nalepka Wiktor
 21. Orłów Małgorzata
 22. Pudło Angelika
 23. Sarad Bartłomiej
 24. Sarad Paulina
 25. Steindel Klaudia
 26. Skruch Szymon
 27. Smoła Kamil
 28. Smoła Karol
 29.  Zduń Sergiusz
 30. Zduń Nikoletta