CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

  Jest to główny trzon Ochotniczej Straży Pożarnej. To właśnie z niego wyłaniają się wszystkie inne grupy druhów. Można pomyśleć, że strażakiem jest się tylko i wyłącznie po to, aby brać czynny udział w akcjach ratowniczych, tak jest w Państwowej Straży Pożarnej natomiast OSP to coś więcej. Poza głównym celem działalności jakim jest niesienie pomocy potrzebującym pojawia się chęć tworzenie mikrospołeczności wpływającej na lokalne otoczenie. Formację strażaków ochotników najlepiej opisują słowa Bolesława Chomicza – kreatora polskiego ochotniczego ruchu strażackiego: ,,Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swojej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu uczucie obowiązku i poświęcenia a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej”.

DRUHOWIE ZWYCZAJNI OSP MESZNA OPACKA:

1. Augustyn Jan
2. Buczek Mariusz
3. Buczek Paweł
4. Beściak Dariusz
5. Chrzanowski Bogdan
6. Chrzanowski Krzysztof
7. Chrzanowski Mateusz
8. Chrzanowski Marcin
9. Damian Agnieszka
10. Damian Mariusz
11. Damian Robert
12. Gabryel Andrzej
13. Gut Grzegorz
14. Gut Piotr
15. Gut Waldemar
16. Gut Zygmunt
17. Habryło Krzysztof
18. Jasiński Marcin
19. Jasiński Józef
20. Kita Piotr
21. Kras Andrzej
22. Kras Mieczysław
23. Kras Sebastian
24. Krupa Wacław
25. Krogulski Czesław
26. Kurdziel Janusz
27. Kurczab Mateusz
28. Kolbusz Zbigniew
29. Łątka Aneta
30. Łątka Krzysztof

31. Łątka Kamil
32. Łątka Leszek
33. Orłów Florian
34. Orłów Kazimierz
35. Orłów Dorota
36. Orłów Piotr
37. Orłów Weronika
38. Orłów Wioleta
39. Orłów Władysław
40. Piórkowski Marcin
41. Przybyła Mariusz
42. Przybyła Paweł
43. Przybyła Piotr
44. Przybyła Tomasz
45. Pudło Agnieszka
46. Pudło Arkadiusz
47. Pudło Edyta
48. Pudło Krzysztof
49. Rolak Ireneusz
50. Sajdak Tomasz
51. Sarad Janusz
52. Skrobot Andrzej
53. Skruch Bogusław
54. Skruch Dominik
55. Stoch Leszek
56. Smoła Marta
57. Smoła Wojciech
58. Szary Józef
59. Świderski Grzegorz
60. Zych Kamil

photo1