CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

  Jest to główny trzon Ochotniczej Straży Pożarnej. To właśnie z niego wyłaniają się wszystkie inne grupy druhów. Można pomyśleć, że strażakiem jest się tylko i wyłącznie po to, aby brać czynny udział w akcjach ratowniczych, tak jest w Państwowej Straży Pożarnej natomiast OSP to coś więcej. Poza głównym celem działalności jakim jest niesienie pomocy potrzebującym pojawia się chęć tworzenie mikrospołeczności wpływającej na lokalne otoczenie. Formację strażaków ochotników najlepiej opisują słowa Bolesława Chomicza – kreatora polskiego ochotniczego ruchu strażackiego: ,,Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swojej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu uczucie obowiązku i poświęcenia a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej”.

photo1