CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Członkiem wspierającym według statutu OSP może być osoba szczególnie współdziałająca w rozwoju jednostki, wspomagając ją finansową bądź w innej formie działalności.

Druhowie ws. OSP Meszna Opacka: