HISTORIA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MESZNEJ OPACKIEJ

  Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Meszna Opacka powstała 11 lutego 1958 roku z inicjatywy Władysława Bulagi, Władysława Obnowskiego, Bolesława Wiejackiego. Pierwszy zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: Tadeusz Krogulski – Prezes, Władysław Bulaga – naczelnik, Tadeusz Czekaj – sekretarz, Władysław Obnowski – skarbnik. Komisja rewizyjna: Franciszek Mucha – przewodniczący oraz Tadeusz Marszałek i Teofil Ciupek. Pierwsza strażacka załoga liczyła w sumie 12 druhów.

  W 1959 roku jednostka od zarządu powiatowego ZOSP otrzymała motopompę M-200 wraz z wyposażeniem oraz ręczną syrenę alarmową, która była przechowywana u druha Wiejackiego. Za zdobyte fundusze została zakupiona działka 15-to arowa od Tadeusza Guta. Jednakże sprawy formalne związane z przeprowadzeniem działki oraz pozwolenie na budowę ciągle się przeciągały. Dlatego też na powiększającą się ilość sprzętu otrzymano pomieszczenie w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej od kierowniczki Pani Walerii Jastrubeckiej. W 1965 roku strażacy zostali doposażeni w elektryczną syrenę, a cztery lata później, drugą, nowszą motopompę M-400 oraz sprzęt ochrony osobistej jak hełmy ubrania ochronne, pasy bojowe z toporkami. Za transport sprzętu na miejsce zdarzenia byli odpowiedzialni wyznaczeni druhowie, użyczający własnego wozu konnego, a w późniejszych latach ciągnika i przyczepy. W zamian za świadczoną na rzecz straży usługę, ochotnikom odpowiedzialnym za transport przysługiwał odpis od podatku rolnego.

  W czasie walnego zebrania jednostki w dniu 11 stycznia 1969 roku w którym brał udział przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej pan Mieczysław Jaworski udekorował on odznakami za wysługę dziesięciu lat następujących druhów Tadeusza Krogulskiego, Bolesława Wiejackiego, Teofila Ciupka, Franciszka Muchę, Jana Cichowskiego, Tadeusza Guta, Tadeusza Czekaja, Tadeusza Marszałka, Kazimierza Dąbrowskiego, Ryszarda Czenczka i Piotra Marszałka.

  Dalszymi działaniami zmierzającymi do uzyskania własnego lokalu było staranie o wykonanie dokumentacji technicznej na budowę remizy. Zabiegi te przy współudziale władz powiatowych z przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej Tadeuszem Okazem z Łowczowa oraz kierownikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych panem Grzywaczem nie przyniosły oczekiwanego efektu. Trzeba było prawie dziesięciu lat następnych zabiegów, aby budowa mogła się rozpocząć. Stało się to za sprawą współdziałania miejscowych działaczy ZSZ, OSP, radnych oraz ówczesnego naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Tuchowie pana Czesława Dudka.

  Pierwsze prace ziemne przy wykopach pod nową remizę wykonano jesienią 1978 roku. Członkowie straży i mieszkańcy wsi Meszna Opacka podjęli czyn społeczny zobowiązując się do wykonania prac ziemnych oraz pomoc przy robotach niefachowych. Dużą pomocą i radą w czasie realizacji tej inwestycji służył pełniący w tym czasie funkcję prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tuchowie druh Józef Piątek. Prace budowlane trwały 3 lata. 1981 roku dokonano uroczystego otwarcia, poświęcenia oraz oddania do użytku nowego Domu Strażaka.

poswiecenie-domu-strazaka
Poświęcenie Domu Strażaka 1981r.
c2

  Kolejne zarządy oraz miejscowi działacze czynili starania o pozyskanie środków i wyposażenie pomieszczeń strażnicy przystosowując je dla potrzeb całej wsi. W międzyczasie jednostka otrzymała motopompę M-800 oraz zostały zakupione mundury wyjściowe. Zaistniałe warunki po wybudowaniu remizy utworzyły możliwość posiadania samochodu. Marzenie to spełniło się dopiero w 1993 roku, kiedy to częściowo za własne i otrzymane z Urzędu Gminy środki, zakupiono używany samochód Żuk, przy którym prace przystosowawcze i remontowe wykonywali w czynie społecznym druhowie.

  Dwudziestego października 1991 roku został poświęcony i przekazany dla jednostki sztandar, który ufundowali mieszkańcy wsi. Trzy lata później w 1994 roku druh Kazimierz Orłów, jako wyraz wdzięczności dla Opatrzności za dotychczasową opiekę nad miejscową strażą ufundował figurę św. Floriana – patrona strażaków. Została ona poświęcona w uroczystość Bożego Ciała w kaplicy bł. Karoliny Kózka w Mesznej Opackiej i tam też jest do dania dzisiejszego.

  W 1995 roku ze względu na pogarszający się stan strażackiej siedziby, postanowiono poddać ją gruntownemu remontowi. Na początku wymieniono pokrycie dachu, a w kolejnych latach wymieniono instalację elektryczną, centralne ogrzewanie i stolarkę okienną, ocieplono budynek, utwardzono parking przed obiektem i wyremontowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku. W 1998 roku prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało jednostce brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

  W roku 2000 staraniem samych druhów oraz władz gminy Tuchów, jednostce został przekazany nowszy samochód marki Żuk, który po 6 latach przekazano jednostce OSP z Łowczowa zastępując go GLM marki Ford Transit. Następnie w 2011 roku jednostka doczekała się pierwszego w historii średniego samochodu gaśniczego pozyskując samochód marki Mercedes dzięki usilnym staraniom zarządu OSP, druhów Mieczysława i Sebastiana Krasa, Leszka Łątki oraz burmistrza Tuchowa Mariusza Rysia. Z kolei Ford Transit został przekazany druhom z Jodłówki Tuchowskiej.

woz

  W 2010 roku na zebraniu sprawozdawczo wyborczym został powołany nowy zarząd w składzie: Sebastian Kras – prezes, Kazimierz Orłów – wiceprezes naczelnik, Leszek Łątka – wiceprezes, Krzysztof Łątka – sekretarz, Bogusław Skruch – skarbnik, Władysław Orłów – gospodarz, Andrzej Gabryel – członek zarządu. Wówczas jednostka liczyła 52 członków czynnych w tym 5 kobiet, 10 honorowych oraz 10 MDP. W tymże roku gminę Tuchów nawiedziła powóź, o której nie sposób nie wspomnieć. Strażacy z jednostki z Mesznej Opackiej wraz z kolegami z sąsiednich jednostek setki godzin walczyli z niszczycielskim żywiołem. Do ich zadań należało: przygotowanie mieszkańców do ewakuacji, ewakuacja ludzi zwierząt oraz mienia, zabezpieczanie wałów, kierowanie ruchem drogowym, pompowanie wody z zalanych budynków, wynoszenie sprzętu z zalanych domów; mycie elewacji oraz ulic. Ewakuacja mienia z domów uszkodzonych przez osuwiska. W akcjach wzięło udział 18 strażaków z Mesznej, wypracowali oni łącznie 1482 godziny. Po zakończeniu zorganizowanych działań druhowie pomogli oczyścić uszczelnić zdezynfekować i wypompować zanieczyszczone studnie w liczbie 23 w tym:6 w Mesznej Opackiej, 1 w Burzynie, 16 w Tuchowie. W roku tym starosta tarnowski Mieczysław Kras przekazał jednostce motopompę szlamową marki Honda o wydajności 2000l/min.


Druh Sebastian Kras – prezes w latach 2010-2015

 

  W 2012 roku rozpoczęto rozbudowę Domu Strażaka mającą na celu dobudowanie nowego garażu. Miał on posłużyć za nowe stanowisko dla GBA Mercedes oraz stać się centrum operacyjno technicznym jednostki. Prace po trzech latach zakończyły się w 2015 roku, kiedy to nową część remizy oddano do użytku. Kolejny krok to kolejna rozbudowa, tym razem do nowo powstałego garażu dobudowano mniejszy, mający służyć przechowywaniu sprzętu gospodarczego jednostki.

  2016 rok to kolejne zmiany w zarządzie OSP. Walne zebranie wybrało nowe władze jednostki w składzie: Wacław Krupa – prezes, Kazimierz Orłów – wiceprezes-naczelnik (nieprzerwanie od 1988 roku), Mieczysław Kras – wiceprezes,Krzysztof Łątka – sekretarz, Andrzej – Gabryel skarbnik, Władysław Orłów – gospodarz, Florian Orłów – członek zarządu/opiekun MDP, Sebastian Kras – członek zarządu, Bogusław Skruch – członek zarządu. Komisja Rewizyjna: Edyta Pudło – przewodnicząca, Zych Kamil , Józef Szary . Na dzień walnego zebrania jednostka była w sile: członkowie zwyczajni 61, honorowi 8, MDP 26.

  Nowy zarząd to nowe pomysły oraz coraz to świeższa wizja jednostki. Jednym z takich pomysłów było zorganizowanie pod przewodnictwem nowego prezesa i udziale zarządu pierwszych Bezpiecznych Ferii z OSP dla dzieciaków z Mesznej Opackiej i okolic. W lutym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zorganizowała kiermasz ciasta walentynkowego dla mieszkańców wsi, pozyskując w ten sposób fundusze na bieżącą działalność.

  30 kwietnia 2016 roku po raz pierwszy w historii jednostki odbył się zjazd gminny w Domu Strażaka w Mesznej Opackiej.

  28 maja w jednostce obchodzono dzień strażaka połączony ze ślubowaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki MDP. Otrzymali je: -brązową odznakę MDP druhowie: Małgorzata Orłów , Nikoletta Damian , Bartosz Krupa , Szymon Skruch; -złotą odznakę MDP druh: Florian Orłów .
Strażacy z Mesznej byli obecni na Światowych Dniach Młodzieży w Brzegach. Podczas mszy św. z papieżem Franciszkiem pełnili służbę porządkową. Druhowie wielokrotnie udzielali pierwszej pomocy, udrażniali drogi ewakuacyjne oraz zabezpieczali trasę przejazdu papież Franciszka.

  Wakacje 2016 strażacy zakończyli ćwiczeniami z gaszenia pożaru zorganizowanymi na pożegnania kapelana gminnego ks. Tomasza Starca, w których osobiście wziął udział.

  We wrześniu tego roku młodzi druhowie z jednostki wzięli udział w wojewódzkim Zlocie MDP w Wieliczce. A starsi druhowie wystartowali w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie OSP w Szczawnicy Jaworkach.

  21 października do strażnicy w Mesznej Opackiej po raz kolejny zjechały się władze OSP z powiatu i województwa, biorąc udział w posiedzeniu zarządu oddziału powiatowe w Tarnowie. Wśród nich byli m.in.: druh Kazimierz Sady Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW, komendant KM PSP w Tarnowie St. bryg. mgr inż. Piotr Szpunar, nadbrygadier Andrzej Mróz.

  W listopadzie w Domu Strażaka zostało zorganizowane spotkanie dzieci i młodzieży z Reprezentantami Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych Maciejem Nalepką oraz Rafałem Lisem.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE JEDNOSTKI

  Jednostka OSP Meszna Opacka ma za sobą wiele sukcesów sportowych, świadczą o tym wysokie lokaty zajmowane na:

Zawodach sportowo-pożarniczych:

  • dwukrotnie I miejsce w 1993 w Siedliskach i 1994 w Tuchowie wywalczyła drużyna żeńska
  • drużyna męska II miejsce w 1991 oraz 1993 roku
  • III miejsce drużyna męska w Łowczowie
  • I miejsce w kategorii MDP chłopcy-dziewczęta w 2016 roku w Tuchowie

Na innych turniejach:

  • III miejsce Druhowie Szymon Skruch i Piotr Jasiński indywidualnie w gminnych Halowych Zawodach Sportowo Pożarniczych MDP w 2014
  • III miejsce Druhowie Kinga Chrzanowska i Piotr Jasiński indywidualnie w gminnych Halowych Zawodach Sportowo Pożarniczych MDP w 2015
  • I miejsce druhny Nikoletty Damian w gminnych Halowych Zawodach Sportowo Pożarniczych MDP w 2016 roku w Tuchowie.

Zapraszamy do galerii zdjęć jednostki w której znajdują się zdjęcia archiwalne ilustrujące opisane w historii wydarzenia.